fbpx

Ivanka Popović biografija

Prof. dr Ivanka Popović je redovna profesorka na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Bila je rektorka Univerziteta u Beogradu u periodu 2018-2021. Tokom njenog mandata UB je postao član evropske univerzitetske alijanse. Članica je Upravnog odbora Tempus fondacije. Podpredsednica je Evropske univerzitetske asocijacije (EUA) i počasna predsednica Dunavske rektorske konferencije (DRC). Tokom njenog mandata, 2019. godine, usvojen je Plan UB za postizanje rodne ravnopravnosti i, 2021. godine, Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na UB. 

Ivanka Popović je studirala na Univerzitetu u Merilendu, SAD, i na Tehnološko-metalurškom fakultetu UB (TMF). Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na TMF. Zaposlila se na TMF 1983. godine, gde je prošla sva zvanja do redovne profesorke i bila prva žena dekan fakulteta u periodu od 2006. do 2012. Bavi se polimernim inženjerstvom i održivim razvojem. 

Bila je prorektorka za nauku Univerziteta u Beogradu (2012-2015) i prorektorka za međunarodnu saradnju UB (2015-2018). Rukovodila je većim brojem nacionalnih, bilateralnih i međunarodnih projekata. Ivanka Popović je autorka ili ko-autorka više od 90 radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima sa ukupnom citiranošću većom od 341000 i h-indeksom od 251. Bila je prva žena koja je predsedavala Srpskim hemijskim društvom (2009 – 2013). Bila je članica Izvršnog odbora Evropskog hemijskog društva (Euchems).