fbpx

Miodrag Majić biografija

Miodrag Majić je rođen 17.11.1969. godine u Beogradu. Pravni fakultet završio je 1995. godine. Na istom fakultetu je magistrirao (2003) i doktorirao u oblasti krivičnog prava 2008. godine.

U dosadašnjoj karijeri bio je saradnik u Okružnom javnom tužilaštvu (1996-2000), sudija i portparol Prvog opštinskog suda u Beogradu (2000-2005), predsednik ovog suda (2005-2009) i sudija Apelacionog suda u Beogradu (od 2009. godine do danas). U međuvremenu je predstavljao Republiku Srbiju u Međunarodnom krivičnom sudu (2009-2012) i učestvovao je u izradi najznačajnijih aktuelnih zakona u krivičnopravnoj oblasti (ZKP, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom itd.). 

Samostalno i u koautorstvu je objavio deset stručnih monografija i više od trideset članaka u oblasti krivičnog i međunarodnog krivičnog prava.

Predaje po pozivu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009. godine izabran u zvanje naučnog saradnika) i Pravnom fakultetu Univerziteta Union (2022. izabran u zvanje docenta).

Redovno piše i uređuje “Blog sudije Majića” (www.misamajic.com) i gostuje u medijima  i na stručnim skupovima govoreći o problemima sudske nezavisnosti, ljudskih prava i krivičnog prava. Učesnik je velikog broja domaćih i međunarodnih stručnih skupova gde je predstavljao radove i predavao.

Dobitnik je nagrade “Vitez poziva” (2016), priznanja “Balkan Heroes” (2018), nagrade „Verica Barać” (2019) i priznanja „Doprinos godine Evropi” (2019).

Osnivač je i član Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) (www.cepris.org).

Pored prava ima brojna interesovanja. Bavi se pisanjem, fotografijom i muzikom. Objavio je zbirku priča „U ime naroda” (2019) i romane „Deca zla” (2019),  „Ostrvo pelikana” (2020) i  „Rudnik” (2022).

Govori engleski i ruski jezik.

Živi u Beogradu sa suprugom i troje dece.