fbpx

Vladimir Kostić biografija

Vladimir S. Kostić, neurolog u penziji, rođen je 1953. godine u Beogradu u kome je završio sve nivoe obrazovanja, uključujući Medicinski fakultet (MF) Univerziteta u Beogradu (UB). Specijalista neuropsihijatrije, od 1980. godine radi na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije (KCS), čiji je direktor od 2000. do 2015. godine i u kojoj je od 1987. godine šef Odeljenja za neurodegenerativne bolesti. Prošavši sva akademska zvanja, penzionisan kao redovni profesor neurologije MF u Beogradu. Trenutno, emeritus-profesor UB.

Tokom svoje karijere boravio i radio u SAD i Velikoj Britaniji. Od 2000. godine član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), a u periodu od 2015. do 2023. godine i njen predsednik. Počasni predsednik Društva neurologa Srbije i Društva neurologa Republike Srpske. Naučni interes Vladimira S. Kostića je fokusiran na degenerativne bolesti centralnog nervnog sistem, prevashodno etiopatogenezu i lečenje.

Autor je i koautor 7 knjiga i 12 monografija, te preko 300 naučnih radova.